Промѣня съврѣменния правописъ на думитѣ въ страницата, използвайки правилата на Дриновско-Иванчевския правописъ:
– добавя краесловнитѣ ерове при думитѣ завършващи на съгласна
– поставя буква ‘ѣ’ (ять) на етимологичното ѝ мѣсто въ думитѣ, а сѫщо и за означаване на звука, който се изговаря ту като [йа], ту като [е]
– поставя буква ‘ѫ’ (голѣмъ юсъ) на етимологичното ѝ мѣсто въ думитѣ

Изтеглѣте за Chrome

Изтеглѣте за Firefox

Изтеглѣте за Opera