Най-мощниятъ и най-точенъ инструментъ до момента за програмно обръщане на текстъ отъ новъ въ Иванчевски правописъ. Приложението поддържа обръщането както на въведени текстове, така и на цѣли текстови файлове.

Изтеглѣте послѣдната версия отъ тукъ