Приложението извършва провѣрка на всѣка изписана дума и я съгласува съ правилата на Иванчевския правописъ.

Изтеглѣте отъ тукъ

 

клавиатура