Шуми Марица
окървавена,
плаче вдовица
люто ранена.

Маршъ, маршъ,
съ генерала нашъ!
Въ бой да летимъ
врагъ да побѣдимъ.

Български чеда,
цѣлъ свѣтъ ни гледа,
хай къмъ побѣда
славна да вървимъ.

Маршъ, маршъ…

Львътъ балкански
въ бой великански
съ орди душмански
води ни крилатъ.

Маршъ, маршъ…

Млади и знойни,
въ вихритѣ бойни
ний сме достойни
лаври да беремъ.

Маршъ, маршъ…

Ний сме народа,
за честь, свобода,
за мила рода
който знай да мре.

Маршъ, маршъ…

съ генерала нашъ –
въ бой да летимъ
врагъ да побѣдимъ.

Ноември 1912

Реклами