Текстътъ и музиката на марша сѫ написани отъ Александъръ Морфовъ прѣзъ 1923 г. по порѫчка на Тодоръ Александровъ.


Изгрѣй, зора на свободата,

Зора на вѣчната борба.
Изгрѣй въ душитѣ и въ сърдцата
На всички роби по свѣта!

Тирани, чудо ще направимъ,
Ний чуждо иго не търпимъ,
Съ юнашка кръвь ще ви удавимъ,
И пакъ ще се освободимъ!

Юнаци смѣли пакъ развиха
Окървавени знамена,
Комити нови забродиха
Изъ македонската земя.

Тирани, чудо ще направимъ…

Ечатъ гори, поля, балкани
Отъ бойни пѣсни и ура,
Сноватъ борцитѣ-великани:
Напрѣдъ, готови за борба.

Тирани, чудо ще направимъ…

Насъ нищо вечъ не ще уплаши,
И тъй живѣемъ день за день…
Свещени сѫ горитѣ наши,
Изъ тѣхъ свободни ще измремъ!

Тирани, чудо ще направимъ…