„Ясенъ мѣсецъ“ е написанъ като възстанически маршъ отъ Яни Поповъ. Пѣсеньта, посветена на Пано Ангеловъ и Никола Равашола, става химнъ на тракийската революционна борба и на Странджа.


Ясенъ мѣсец вечъ изгрѣва надъ зелената гора.
Въ цѣла Странджа робъ запѣва пѣсень нова юнашка.
Прѣзъ потоци, рѣки, бърда, нѣщо пълзи, застава
Далъ е Юда самодива, или луда гидия?

Не е Юда самодива, нито е луда гидия
Най е чета отъ юнаци, плашило за читаци.
Бързатъ, бързатъ да пристигнатъ прѣди петли въ Сърмашикъ,
Да ги никой не угади и ги подло прѣдаде.

Пушка пукна, екъ отекна, знакъ се даде за борба
Бомби трещатъ, куршумъ пищи – цѣла Странджа вечъ ечи

Тиранинътъ е уплашенъ отъ геройската борба.
Нѣма вече плахи роби, има горди юнаци…
Гръмъ, куршуми, гръмъ отново! Скѫпа кръвь порой тече,
Пада Паньо, Равашола, мратъ въ борбата синове.
О, Сърмашикъ, село славно отъ юнашката борба,
О, Сърмашикъ, знаме ново на тракийска свобода.